Frederik Tinck

Ondervoorzitter, ledenadministratie, blogger

frederik.tinck@gmail.com

Echtgenoot, letterkapper, beeldhouwer, Italië-freak, museumgids, student kunstwetenschappen UGent